เรียนคณิตศาสตร์สบาย

ล่าสุด

คู่มือการใช้Tablet

Advertisements

การบวกเลข

ทดสอบการแทรกรูป

จำนวนเฉพาะ

 จำนวนเฉพาะ

พิจารณา ตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้รู้จักจำนวนเฉพาะยังจ๊ะ..?
ตัวประกอบของ   1   คือ   1
ตัวประกอบของ   2   คือ   1, 2
ตัวประกอบของ   3   คือ   1, 3
ตัวประกอบของ   4   คือ   1, 2, 4
ตัวประกอบของ   5   คือ   1, 5
ตัวประกอบของ   6   คือ   1, 2, 3, 6
ตัวประกอบของ   7   คือ   1, 7
ตัวประกอบของ   8   คือ   1, 2, 4, 8
จำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว ได้แก่  2, 3, 5 และ  7  เรียกจำนวนนับนี้ว่า  เป็นจำนวนเฉพาะ
จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวมันเอง เรียกว่า จำนวนเฉพาะ

เส้นขนาน

เส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรง 2 เส้นที่ขนานกันจะทำให้เกิด   มุมแย้งที่เท่ากันและ  มุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้ 180 องศา